18 มิ.ย. 2023 เวลา 03:57 • ความคิดเห็น
เชื่อค่ะ ตนเองเป็นทั้งนักวิเคราะห์และนักวิทยาการ แต่เชื่อเพราะได้กับตนเองมาแล้วมากกว่าสามครั้งสำคัญในชีวิตแต่นั่นต้องหมายถึงว่าคุณต้องทำด้วย และสร้างคลื่นพลังงานสมองเรื่องนี้ให้แก่งขึ้น ถึงแม้ว่ามาช้าแต่ที่สุดก็มา
โฆษณา