18 มิ.ย. 2023 เวลา 06:58 • การเมือง
เคยมีคนบอกผมว่า ความจริงคือสิ่งไม่ตาย เมื่อก่อนเป็นอย่างไร ตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้น และในภายภาคหน้าก็คงเดิม
เช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก สายน้ำไม่ไหลกลับ เวลาไม่เคยรอ
ประวัติศาสตร์/บันทึก/วิจัย/ประเพณี/ฯลฯ ผมแค่อยู่กับปัจจุบันก็อาจจะพอแล้ว ไม่น่าถึง100ปี ยุคสมัยย่อมเปลี่ยนไปตามสังคมมนุษย์
สิ่งล้ำสมัยครั้งโบราณอาจเป็นเทคโนโลยีสุดท้ายที่ช่วยรักษ์โลกไว้ในอนาคต
โฆษณา