18 มิ.ย. 2023 เวลา 10:10 • การเมือง
ขึ้นอยู่กับความจริงที่ประจักษ์ด้วยตนเอง
หาใช่คำพูดจากมนุษย์
ธรรมที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรม หาใช่แสดงให้เชื่อ แต่สำหรับสดับฟังไว้เป็นแนวทางในการพิสูจน์ให้ประจักษ์แก่ตน ใครที่เชื่อโดยไม่ได้เกิดการประจักษ์แก่ตนก็มักจะหลงงมงายแบบบิดเบี้ยวด้วยความหลงผิด และพากับบิดเบือนไปจนกลายเป็นอวิชชา อย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน
โฆษณา