18 มิ.ย. 2023 เวลา 20:14 • การเมือง
ขึ้นกับตัวเรา ความจริงอาจเป็นการรับรู้ ณช่วงเวลาหนึ่ง ถ้าทางวิทยาศาสตร์หากมีข้อหักแย้งที่ดีกว่า ความรู้ที่เคยคิดอาจเปลี่ยนได้เช่นโลกแบนโลกกลม แต่ถ้าด้านอารมณ์ความจริงคือความเชื่อของบุคคล มันคือมุมมองและการตัดสินใจ และมันเปลี่บนแปลงได้ตลอดบางครั้งความจริงของเรากับเขามันก้อไม่ตรงกัน
โฆษณา