19 มิ.ย. 2023 เวลา 11:05 • การศึกษา
<< แสดงความเห็น >>
  • ในแง่กฏระเบียบ มันเป็นการฝึกให้เด็กนักเรียนยอมรับ และ ปฏิบัติ ตามกฏ ซึ่งเป็นการสอนที่มีประโยชน์ เพราะ ถือว่าเป็นทักษะที่จำเป็นในชีวิต ส่งผลต่อการเข้าสังคม เพราะ ทุกสังคมมีกฏ
  • แต่หากบังคับใช้ผิดวิธี หรือ มากเกินไป จะเป็นการสอนให้ เด็กยอมรับกฏโดยไม่ตั้งคำถาม ซึ่งเป็นผลเสียต่อการพัฒนาประชาธิปไตย
  • ในแง่สังคม การบังคับให้ใส่ชุดนักเรียน เป็นการลดความแตกต่าง และ ตัวตน ของเด็ก ซึ่งดี หากสังคมของเด็ก แตกต่างกันมากเกินไป (รวย กับ จน)
  • แต่การลดความแตกต่าง ที่มากเกินไป อาจทำให้เด็กไม่กล้าแสดงออกในความเห็นที่ แตกต่างจากกลุ่ม เราต้องการเด็กแบบนี้จริงๆหรือ ?
  • ในแง่วัฒนธรรม ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ควรรักษาไว้ ถือเป็น soft power อย่างหนึ่ง
** ทั้งนี้การเรียกร้องควรอยู่ในขอบเขต และ ควรอยู่ในการดูแลความผู้ใหญ่ที่หวังดีกับเด็กจริงๆ เนื่องจากเด็กยังขาดประสบการณ์ในการใช้ชีวิต และ ยังคงมองโลกง่ายเกินความเป็นจริงๆไปมาก
โฆษณา