24 มิ.ย. 2023 เวลา 07:23 • ความคิดเห็น
อจ.ดนตรี น่าจะเริ่มที่ไม่วิจารณ์ EQ ใครอ้ะค่ะะ
ครูด้านนี้ควรมีความสุนทรีย์ในการมองชีวิต ครูเต้นรำเรา ฟรีสไตล์ตามใจนักเรียนสุดๆ 🤩
โฆษณา