26 มิ.ย. 2023 เวลา 03:39 • นิยาย เรื่องสั้น

แปลกลอนของสุนทรภู่ เป็นภาษาอังกฤษ

สำหรับวันสุนทรภู่ปีนี้ ผมได้แปลกลอนของสุนทรภู่บางบทเป็นภาษาอังกฤษ โดยคงฉันทลักษณ์ของกลอนแปดไว้ครับ
เป็นที่น่าเสียดายว่ากลอนของไทยยังไม่ได้รับความสนใจจากต่างประเทศมากนัก ทั้งที่มีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ โดยเหตุผลหลักน่าจะมาจากการที่กลอนของไทยมีฉันทลักษณ์ที่ชัดเจน หากไม่คงไว้ก็จะทำให้เสียเอกลักษณ์ของความเป็นกลอนไทยในทันที แต่ถ้าจะคงไว้ก็ทำให้ยากต่อการแปลโดยไม่เสียความหมาย
สำหรับกลอนของสุนทรภู่ที่ผมได้เลือกมา ผมพยายามที่จะรักษาทั้งฉันทลักษณ์ของกลอนแปดพร้อมกับความหมายของกลอนไว้ให้ได้มากที่สุด แต่ก็อาจจะไม่ได้ทั้งหมด หากมีข้อเสนอแนะใดๆ ก็สามารถบอกได้ในคอมเม้นท์นะครับ
แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด
ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน
Do not trust others, he said:
be afraid of the human mind.
Even the most twisted of vines
seems benign compared to the soul.
ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร
ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมาน
แม้เกิดในใต้หล้าสุธาธาร
ขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลา
แม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหรรณพ
พี่ขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจฉา
แม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมรา
เชยผกาโกสุมประทุมทอง
เจ้าเป็นถ้ำอำไพขอให้พี่
เป็นราชสีห์สมสู่เป็นคู่สอง
จะติดตามทรามสงวนนวลละออง
เป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไป
Even if this world comes to an end
I’ll still spend eternity with you.
Even if you must be born anew
Then I, too, will be born and reunite.
If you become the vast blue sea
Then I’ll be a fish; it’s alright.
If you’re a lotus, a pretty sight
I’ll be in flight close by: a bee.
If you somehow become a cave
Then a brave lion by you, I’ll be.
From you, my love, I will never flee:
Your devotee in every life.
ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารัก
สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน
ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป
แต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืน
To be drunk on love, not liquor
What will spur me to just move on?
Drink at night, and by dawn, it’s gone
Unwithdrawn: my yearning for you.
จะหักอื่นขืนหักก็จักได้
หักอาลัยนี้ไม่หลุดสุดจะหัก
สารพัดตัดขาดประหลาดนัก
แต่ตัดรักนี้ไม่ขาดประหลาดใจ
Most things are easy to break
but to shake off heartbreak is tough.
It’s not hard to cut out life’s fluff
Yet to snuff out love? Impossible.
อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ
ประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝัก
สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก
จึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัย
Knowledge and thoughts are like a sword
that’s best stored in a scabbard.
Keep its true sharpness under guard.
Slash them hard only when challenged.
อ่านคำแปลกลอนบทอื่นๆ ได้ที่ Thai Enquirer: https://www.thaienquirer.com/50051/an-introduction-to-the-poetry-of-sunthorn-phu/
โฆษณา