27 มิ.ย. 2023 เวลา 01:44 • ความคิดเห็น
"ความกลัวที่เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จ"
1. กลัวความยากลำบาก
วิธีแก้ : ให้คิดว่าเป็นประสบการณ์
.
2. กลัวในสิ่งที่ไม่รู้
วิธีแก้ : ให้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
.
3. กลัวเสียหน้าและศักดิ์ศรี
วิธีแก้ : ให้มองเป็นการฝึกฝนเรียนรู้
.
4. กลัวความเปลี่ยนแปลง
วิธีแก้ : ให้คิดว่าไม่มีอะไรจีรัง ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
.
5. กลัวล้มเหลว
วิธีแก้ : ให้คิดว่าเป็นบทเรียนเพื่อเตือนตน
.
6. กลัวเกิดปัญหา
วิธีแก้ : ให้มองว่าทุกปัญหา คือการเพิ่มปัญญา
.
7. กลัวว่าจะแย่กว่าผู้อื่น
วิธีแก้ : ให้มองคนที่ขาดโอกาสในโลกนี้มีกี่ล้านคน
.
8. กลัวในสิ่งที่เป็นปมด้อย
วิธีแก้ : ให้ควบคุมความคิด ไม่ให้น้ำหนักกับสิ่งนั้น
.
สรุป : ทุกความกลัว ล้วนแก้ได้ที่ "ความคิด"
ขอให้มีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิต
.
***************************************************************
โฆษณา