กรรมาธิการยุโรปเสนอร่างระเบียบใหม่เพื่อให้มือถือและ Tablet เข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยกำหนดให้มือถือและ Tablet ที่ขายใน EU ต้องแสดงข้อมูลประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อายุการใช้งานของแบตเตอร์รี่ การป้องกันฝุ่นและน้ำ และการทนต่อการร่วงหล่นจากอุบัติเหตุ รวมถึงคะแนนการซ่อมได้ของสินค้า
นอกจากนี้ ผู้ผลิตยังต้องมีชิ้นส่วนเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซมเป็นระยะเวลา 7 ปีหลังสิ้นสุดการขายสินค้านั้น
เครดิตภาพ : https://www.bmuv.de/
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา