4 ก.ค. 2023 เวลา 14:24 • ไลฟ์สไตล์
ตั้งใจเรียนให้จบเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
ประหยัดให้มากที่สุดอดทนกับชีวิตในช่วงนี้จนกว่าจะเรียนจบเพื่อจะได้มีเงินเดือนที่สูงขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะศรัทธาในตัวเองมากและเต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่เป็นพลังในการใช้ชีวิตให้กับคนอื่นๆ
ดูแลตัวเองและมุ่งมั่นกับเป้าหมายที่วางไว้นะคะ
ขอให้โชคดีพบความสำเร็จในเร็ววันนะคะ
โฆษณา