MBTI meme
คุณคงเคยเห็นมีมต่างๆที่เป็นตัวอักษรสี่ตัวผ่านตามาบ้างแล้ว เรามาทำความรู้จัก MBTI กันให้มากขึ้นกันดีกว่า
MBTI (Myer-Briggs Type Indicator) คือแบบทสอบบุคลิกภาพที่มีอิทธิพลมาจากผลงานเขียน Psychological Types จากนักจิตวิทยาชาวสวิสชื่อดัง Carl G. Jung ใน ปี ค.ศ. 1921
และได้รับการพัฒนาต่อโดย Katherine Briggs และลูกสาวของเธอชื่อ Isabel Byers เพื่อให้ทฤษฏีของ Carl G. Jung สามารถเข้าถึงคนในวงกว้างได้ง่ายขึ้น จนกลายเป็น MBTI ที่ประกอบด้วยตัวอักษร 4 ตัว และประกอบกันเป็นบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบในที่สุด
โดยพื้นฐานคร่าวๆแล้วจะมีปัจจัยให้พิจารณาตามความถนัด (Preference) ตามความชอบในแบบที่เป็นธรรมชาติดังนี้
ด้านมุมมองต่อโลก :
E (Extraversion : สนใจโลกภายนอก) และ I (Introversion : สนใจโลกภายใน)
E = มุ่งเน้นไปที่โลกภาคนอก ได้รับพลังงานจากโลกภายนอก มีแนวโน้มชอบเข้าสังคม
I = มุ่งเน้นไปที่โลกภาคใน ได้รับพลังงานจากโลกภายใน มีแนวโน้มชอบอยู่คนเดียวและเก็บตัว
ด้านการรับรู้ข้อมูล :
S (Sensing : สัมผัส) และ N (Intuition : สังหรณ์)
S = อยู่ปัจจุบันและความเป็นจริง มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลพื้นฐาน เน้นการรับรู้จากประสาทสัมผัสทั้งห้า มักมองภาพเล็กไปภาพใหญ่
N = มีวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นการตีความและใส่ความหมายให้กับสิ่งต่างๆ มองความเป็นไปได้ในอนาคต มีจินตนาการสูง มักมองจากภาพใหญ่สู่ภาพเล็ก ใช้สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตเป็นหลัก
ด้านการตัดสินใจ :
T (Thinking : ความคิด) หรือ F (Feeling : ความรู้สึก)
T = ด้านการใช้ตรรกะและการคิดวิเคราะห์ ใช้เหตุผล มีหลักการ
F = พิจารณาค่านิยมส่วนตัวและผลกระทบไปสู่ผู้คน เห็นอกเห็นใจ สนใจความต้องการของผู้อื่น
ไลฟ์สไตล์ :
J (Judging : สรุป ตัดสิน) หรือ P (Perceiving : เปิดรับ)
J = การทำสิ่งต่างๆให้เสร็จลุล่วง มีระเบียบการวางแผน ตั้งเป้าหมาย
P = มีความยืดหยุ่น ปรับตัวตามสถานกาณ์ มองหาทางเลือกใหม่ๆ
เมื่อเอาความถนัดของทุกคู่มารวมกันจะได้ตัวอักษรต่างๆแล้วจะรวบรวมไปได้สี่ตัวอักษร ซึ่งจะบอกไทป์ของคนๆ นั้น ซึ่งคำอธิบายแต่ละไทป์มีความซับซ้อนและเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกัน
ซึ่งเป้าหมายของ MBTI คือการที่ให้ผู้เข้าร่วมได้ค้นหาและเข้าใจบุคลิกภาพของตัวเองเช่น สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ไม่ชอบ ข้อดี ข้อเสีย โอกาสทางอาชีพที่เหมาะสม และความเข้ากันได้กับไทป์อื่นๆ ในด้านต่างๆเช่น การงาน คู่รัก หัวหน้า-ลูกน้อง
ในทุกๆไทป์มีความเสมอภาคกัน
เป้าหมายในการรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพเพื่อที่จะเข้าใจตัวเองและความต่างระหว่างผู้คน ดังนั้นไม่มีไทป์ไหนที่จะ “ดีที่สุด” หรือ “ดีกว่า” อีกไทป์นึง
แต่ละไทป์จะมีชื่อเล่นพอให้เห็นไอเดียกว้างๆดังนี้
ISTJ - นักคำนวณ
ISTP - ผู้เชี่ยวชาญ
ISFJ - ผู้ตั้งรับ
ISFP - นักผจญภัย
INFJ - ผู้แนะนำ
INFP - ผู้ไกล่เกลี่ย
INTJ - นักออกแบบ
INTP - นักตรรกะ
ESTP - ผู้ประกอบการ
ESTJ - ผู้บริหาร
ESFP - ผู้มอบความบันเทิง
ESFJ - ผู้ให้คำปรึกษา
ENFP - นักรณรงค์
ENFJ - ตัวเอก
ENTP - นักโต้วาที
ENTJ - ผู้บัญชาการ
ตอนนี้คุณอาจจะพอเดาได้คร่าวๆแล้วว่าคุณอยู่ในบุคลิกภาพแบบไหนใน MBTI เราจะไปสำรวจกันให้ลึกลงไปอีกต่อในพาร์ทต่อไป
The goal of knowing about personality type is to understand and appreciate differences between people. As all types are equal, there is no best type.
www.myersbriggs.org
2 ถูกใจ
3 แชร์
173 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา