🌎 นับวันวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องร่วมกันแก้ไข❗
"การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม” 🌳 จึงเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงจากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อโลกเพื่อเรา
✨สำหรับใครที่มีไอเดียอยากพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม โอกาสของคุณมาถึงแล้ว‼ สมัครยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท เปิดรับสมัครวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นี้ ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ แล้วพบกัน!
📖 อ่านบทความ "นวัตกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม" โดย ภาลัดดา เนื่องแก้ว (เอิร์น) นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA ต่อได้ที่ https://www.nia.or.th/Innovation-for-Environmental-Management
#NIA #Socialinnovation #Innovation #EnvironmentalManagement #ClimateChange #CitysndCommunityInnovationChallenge2024 #นวัตกรรมเพื่อสังคม #นวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน #นวัตกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา