8 ก.ค. 2023 เวลา 03:29 • ความคิดเห็น
คำแรก "ยอมรับความเป็นตัวตนของตนเองเสียก่อน"
คำสอง" เล่นเกมส์ชีวิต ไปตามกติกาของบริบท ภายใต้เป้าหมายของตนเองที่ฝันไว้
และจำจดเสมอว่า "สำเร็จและล้มเหลวต้อง อยู่ในเป้าหมายของตนเอง"เท่านั้น
จึงจะเรียกว่า
เรียนรู้ ก้าวข้ามประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม / โหดร้ายสุด เพื่อตนเอง ไม่ใช่เพื่อเป้าหมายของใคร ตราบใดที่เรายังมุ่งหน้าพยายาม วิ่งสู้ฟัด เป้าหมายของคนอื่น องค์กร สังคมอื่น เป้าหมายและความสำเร็จนั้นก็ยังไม่ใช้ของตนเองอย่างแท้จริง
ยังไงก็ต้องมีสักวันที่เราพยายามพาตนเข้าใกล้ เป้าหมายที่แท้จริง คู่ขนานไปกับเป้าหมายของคนอื่นๆ งาน องค์กร อย่างสอดคล้องจน เป้าหมายความเป็นจริงเข้าซ้อนทับ ทดแทนเป้าหมายชั่วคราว ได้อย่างสมบูรณ์
วันนั้นจริงจะเรียก "เสรีภาพแห่งตัวตนที่แท้จริง" ชัดเจนที่ตรงใจ
ก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองไปในเกมส์ดำรงชีวิต ให้ดำรงอยู่ต่อไปแบบยั่งยืนครับ
เล่นเกมส์กันครับ เกมส์นี้เล่นได้ตลอดชีวิต
โฆษณา