ในสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งเป็นธุรกิจของคนไทย ที่เกิดและเติบโตในประเทศไทยมาครบ 100 ปีแล้ว ยังคงมุ่งมั่นตามหลักค่านิยมองค์กรโดยเฉพาะในเรื่องของ "3 ประโยชน์" ที่ให้ความสำคัญเรื่องของประเทศชาติมาเป็นอันดับแรก ตามด้วยประชาชน และสุดท้ายคือองค์กร
ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ยังคงยึดมั่น และให้การสนับสนุนกับโครงการของภาครัฐ และภาคเอกชนในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องเสมอมานั้น หนึ่งในเรื่องที่เครือฯ ให้ความสำคัญก็คือ การสนับสนุนทางการแพทย์ โดยใช้ศักยภาพจากธุรกิจที่เครือฯ ทำธุรกิจอยู่แล้วทั้งในประเทศ และผสานกับธุรกิจของเครือฯ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในต่างประเทศ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ จนทำให้เครือฯ ที่อยู่ในพระบรมโพธิสมภาร และสังคมไทยได้ให้โอกาสเครือฯ ได้ตอบแทนคุณแผ่นดินผ่านโครงการต่างๆ มากมายนั้น
โดยหนึ่งในการสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ต่อประชาชนคนไทยตลอดมา ผ่านกลุ่มธุรกิจต่างๆ หรือผ่านบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการนำศักยภาพของแต่ละกลุ่มธุรกิจมารสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นช่องทางในการรับบริจาคผ่านระบบ True Money และช่องทางบริจาคผ่านร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven หรือการสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม เทคโนโลยีการสื่อสาร จนก่อเกิดเป็นโครงการความร่วมมือต่างๆ ขึ้น อาทิเช่น
1. โครงการ Let Them See Love โครงการรณรงค์บริจาคอวัยวะ และดวงตา เพื่อต่ออายุให้ผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะ ให้ได้กลับมามีชีวิตใหม่ที่สวยงามอีกครั้ง เป็นโครงการต่อเนื่องที่ทำมาแล้วกว่า 17 ปี
ซึ่งในปีที่ผ่านมา (ปี 2565) โครงการดังกล่าวได้ส่งมอบเงินรับบริจาคจากลูกค้ากลุ่มทรูผ่าน SMS ระบบทรูมูฟ เอช รวมถึงแอปพลิเคชัน True Money กว่า 7 ล้านบาท และยังได้สร้างการตระหนักรู้ให้กับสังคมไทยในการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ ว่าทุกชีวิตที่จบลงสามารถส่งต่อคุณค่าได้มากมายแก่อีกหลายชีวิตที่จะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เป็นการส่งต่อการให้ที่ไม่สิ้นสุด
2. โครงการโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยแจกฟรี ช่วยกรณี COVID-19 จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัยอย่างหนักในประเทศไทย จนทำให้บุคลากรด่านหน้า ทั้ง แพทย์ พยาบาล และบุคคลที่เกี่ยวข้องทางสาธารณะสุข ไม่มีหน้ากากอนามัยที่เพียงพอต่อการใช้งาน
ท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ จึงประกาศทุ่มเงินกว่า 100 ล้านบาท หวังบรรเทาปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลนครั้งนั้น โดยใช้ศักยภาพของเครือข่ายการลงทุนที่มีอยู่ทั่วโลก เพื่อจัดหาเครื่องจักร และวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานสุขอนามัยในการผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายฟรีแก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นและประชาชนทั่วไปที่ขาดโอกาสในการเข้าถึง
จนถึงวันนี้ ที่โรคโควิด-19 ได้ถูกประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่น และความต้องการหน้ากากอนามัยภายในประเทศลดลงจนกลับสู่ภาวะปกติแล้ว ทางโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยจึงได้นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะมอบให้แก่ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาฯ ต่อไป
3. โครงการโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง เป็นความร่วมมือกับภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐ ทั้ง “โรงพยาบาลสนามซีพี – ดับบลิวเอชเอ – จุฬารัตน์, โรงพยาบาลสนาม เลิดสิน กรมการแพทย์ – ซีพี – พฤกษาฯ ดูแลรักษากลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ระดับสีเหลือง-สีส้ม และศูนย์พักคอย ซีพี-รามคำแหง-นพรัตน์ราชธานี เพื่อรองรับผู้ป่วยสีเขียว และเหลืองอ่อนด้วย
4. โครงการรวมพลังส่งกำลังใจให้แพทย์​ พยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ​ 88​ แห่งทั่วประเทศ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19​ เป็นการสนับสนุน​อาหาร​สำหรับแพทย์​ พยาบาล​ และบุคลากร​ทางการแพทย์​ และการกักตัวของประชาชน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังขยายการสนับสนุนอาหารให้ครอบคลุมไปยังครอบครัวของแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐที่ดูแลผู้ป่วยโควิด เพื่อให้คนในครอบครัวได้รับอาหารที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่
รวมทั้งเป็นสื่อกลางให้กับผู้ประสงค์จะบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ โดยใช้เครือข่ายการกระจายสินค้า (Logistic Network) ของซีพีเอฟ
5. โครงการรวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก โดยเชิญชวนลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก รวมทั้งรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกผ่านแคมเปญ “ลดวันละถุง คุณทำได้” จนทำให้สามารถเปลี่ยนถุงพลาสติกเป็นยอดเงินสมทบโครงการฯ กว่า 211 ล้านบาท เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลในชุมชน และโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร รวมแล้วกว่า 154 โรงพยาบาลใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ
6. โครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยสนาม (Field Cohort Ward) สร้างหอผู้ป่วย Neg Pressure โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มอบเงินสนับสนุนจำนวน 6,500,000 บาท และโครงการสนับสนุนเงินเพื่อใช้ในการจัดทำเต็นท์ความดันติดลบ (Negative Pressure Tent) แก่มูลนิธิแพทย์ชนบท ให้โรงพยาบาลชุมชนที่ขาดแคลน 150 แห่งทั่วประเทศ เป็นต้น
ยังไม่นับรวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่เป็นภาระกิจพิเศษต่างๆ เช่น
• การขนส่งอวัยวะด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำจากผู้บริจาคในต่างจังหวัดที่อยุ่ในพื้นที่ห่างไกล จากข้อจำกัดของ “เวลา” และ “ระยะทาง”
ทางประธานอาวุโสเครือฯ ธนินท์ เจียรวนนท์ ที่เล็งเห็นความสำคัญ และพร้อมช่วยเหลือด้านการเดินทางของทีมแพทย์พยาบาลในการนำอวัยวะจากผู้บริจาคเพื่อมาทำการผ่าตัดเปลี่ยนให้ผู้ป่วยที่เข้าขั้นวิกฤต ทำให้สามารถลดระยะเวลาในการเดินทางลงและสามารถนำอวัยวะ กลับมาช่วยชีวิตผู้ป่วยที่รอคอยอวัยวะให้สามารถผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจได้อย่างสำเร็จลุล่วงทันเวลา
เครือซีพี โดยบริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง ได้สนับสนุนเครื่องบินเช่าเหมาลำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการขนส่งอวัยวะตลอดระยะเวลา 3 ปีแบ่งเป็น หัวใจ 18 ตับ 4 ไต 13 และดวงตา 6 รวมเที่ยวบินทั้งหมด 18 เที่ยวบิน
ตามความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ได้นำศักยภาพของบริษัทต่างๆ ในเครือฯ มาใช้เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ประชาชนในประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที ตามหลักค่านิยมองค์กรในเรื่องของ "3 ประโยชน์" คือ ประเทศ ประชาชน และบริษัทตามลำดับ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา