# ผู้ชายดีๆที่ยังไม่หนีไปบวชเป็นพระ ก็มีแต่พวกผมนี้แหละครับ🫀💯

อนุโมทนาสาธุบุญครับ 1พรรษา ขอให้เข้าถึงพระธรรม ตั้งใจศึกษาธรรม🙏😇
โฆษณา