เราทุกคนเกิดมาเพื่อเป็นผู้สร้างค่ะ
และ กรรม คือการกระทำ
ชดใช้กรรม ถ้าหมายถึงกรรมในอดีตชาติ นั้น ให้ลืมไปเถอะ ถ้ามันเป็นสิ่งจำเป็น เราทุกคนน่าจะจำอดีตได้ทุกคน
เกิดใหม่ ทำใหม่ ชีวิตใหม่
ถ้าทุกคนจำเรื่องในอดีตชาติได้ โลกนี้คงวุ่นวายน่าดู
กี่ชาติกี่ภพ ชดใช้บังไงไหว
จงใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์
  • 3
โฆษณา