คำถาม

คนเราเกิดมาเพื่อที่จะชดใช้กรรมใช่ใหม ?
16 ก.ค. เวลา 14:19 • ความคิดเห็น • 20 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
ไม่ทั้งหมด บางชีวิตเกิดมาเพื่อความหมายที่ยิ่งใหญ่ เพียงแต่เป็นบุคคลส่วนน้อยของโลกน่ะค่ะ
  • 5
    คำตอบ (20)