ไม่ทั้งหมด บางชีวิตเกิดมาเพื่อความหมายที่ยิ่งใหญ่ เพียงแต่เป็นบุคคลส่วนน้อยของโลกน่ะค่ะ
โฆษณา