ถ้าคนเราเกิดมาเพื่อที่จะชดใช้กรรมแล้วจะเกิดมาทำไมคนเราเกิดมาเพื่อต่อยอดสืบทอดให้กับเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่อๆไปไม่มีจบจนถึงทุกวันนี้กรรมมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลที่ทำขึ้นเองเรื่องของเวรกรรมมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล
  • 1
โฆษณา