คลิปตอบตรงไม่หวาน ไม่ปลอบประโลมใจ
แต่ชวนให้ฉุกคิด ว่าชีวิต"อาจไม่ต้องถาม"ใครๆ
ว่าอย่างไร ทำไม เพื่ออะไร เพราะเหตุใด
เหมือนท่านกล่าวนั่นแหละ"เกิดมาแล้วต้องคอยถาม
ก็ไปตายซะ" ดิบหน่อยไม่หยาบคาย
จะได้ไม่ให้ใครพูดว่า" เสียดายอุุตส่าห์ ชิง...ม้า ชิงแมวมาเกิด" เสียโควต้าเขาเปล่าๆ
ศาสนะอื่นศาสดาอื่นก็คงตอบบนพื้นฐานเดียวกันเนาะครับ อย่าคิดมากไปใย ทำอะไรดีๆไปเถิด ชีวิตปลายลมหายใจจะได้ดีๆ
นิพพานแล้วรอบหน้าก็เกิดเป็นเทพ เทวดา พรหม ไปใช้กรรมทำงานหนักเก็บดาว
ทั้งดาวดึงส์ก็จะขี้คร้านบ่นซะอีก
โฆษณา