อยู่ที่มุมมองของความเชื่อ เราเลือกที่จะเชื่อได้ แต่สิ่งสำคัญที่สุด และคิดว่าเหมาะสม คือเชื่อและทำในสิ่งที่ดีงามสำหรับตัวเอง และคนใกล้ชิด รวมถึงสังคมอย่าเชื่อที่จะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ คนรอบข้างเดือดร้อน น่าจะพอเพียงและสมดุลย์ สำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน มากกว่าที่จะไปห่วงอนาคต หรือเสียดายอดีต จนเกินไปนัก
โฆษณา