ก่อนตอบเรื่องนี้ หนู/ดิฉันนึกถึงคำพูดที่หลายๆ ท่านอาจเคยได้ยินมาบ้างแล้ว คือ
''สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม''
''กรรมจำแนกสัตว์ให้ดี/เลวบ้าง''
''ทำกรรมใดไว้ ย่อมได้รับผลกรรมนั้น''
1
ถามต่อไปอีก คือ การแสดงออกทางกาย การพูด และความนึกคิด จัดเป็นกรรมหรือไม่? หากตอบว่า 'เป็นกรรม/ผลกรรม' จะต้องประกอบด้วยสุข/ทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์ด้วยทุกครั้ง..
1
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่..
ตอน : 'ชีวิต..เป็นไปอย่างไร? => บทที่ ๕ กรรม'
  • 4
โฆษณา