💁🏻‍♀️ตรวจด้วย MRI TESLA

ตรงจุด แม่นยำ
#ศูนย์ศรีพัฒน์ #ctscan #mri
📍 เปิดให้บริการที่ : ชั้น 1 อาคารสวนดอกปาร์ค
📍 เวลาทำการ : ทุกวัน 8.00-20.00 น.
📍 หมายเลขโทรศัพท์ : 053-934514
โฆษณา