20 ก.ค. 2023 เวลา 02:24
คนส่วนมาก เข้าใจว่ากฎหมายนั้นคือมาตรฐาน
ของความดีงาม ที่ใครละเมิดไม่ได้... อ่านต่อ
2
โฆษณา