20 ก.ค. 2023 เวลา 15:53 • ปรัชญา
จินตนาการของมนุษย์ยิ่งใหญ่ที่สุดครับ
มนุษย์มีวันนี้ได้เพราะจินตนาการ
Imagination is more important than knowledge.
Albert Einstein
โฆษณา