คำถาม

ในหมู่มนุษย์ อะไรยิ่งใหญ่ที่สุด?
20 ก.ค. เวลา 05:34 • ปรัชญา • 26 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
กฏแห่งกรรม ยิ่งใหญ่ & ยุติธรรมที่สุด ครับ
(ตราบที่จิต ยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร)
ไม่มีใครใหญ่เกินกรรม
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม...
  • 7
    คำตอบ (26)