23 ก.ค. 2023 เวลา 04:10 • ปรัชญา
การเสพความเชื่อ
อะไรบางอย่างเข้ามา
แล้วคิดว่ามันจริง
แล้วอยากให้คนอื่น
เชื่อแบบเดียวกับตน
โฆษณา