20 ก.ค. 2023 เวลา 09:09 • ปรัชญา
กฏแห่งกรรม ยิ่งใหญ่ & ยุติธรรมที่สุด ครับ
(ตราบที่จิต ยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร)
ไม่มีใครใหญ่เกินกรรม
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ที่มา : คำพระ ท่านสอนไว้
โฆษณา