20 ก.ค. 2023 เวลา 17:00 • ปรัชญา
ใน "หมู่มนุษย์" คงเป็นพลังใจ+ความสามัคคีของ "หมู่มนุษย์" บวกกับปัญญา ละป่าวน้อ
เราชอบคำว่า "แรงบันดาลใจ" คู่กับ "ใจบันดาลแรง"
ก็ พีรามิด กำแพงเมืองจีน เทคโนโลยีเป็น 0 ยังสร้างกันจนได้นี่นา
ถึงจะโหดมากๆ ก็เถอะ
1
โฆษณา