เราทำอะไรบ้างเวลามี 1-1 meeting 🤣

ไม่เกินจริงเลยซิส 90% ที่แกล้งทำเป็นสนใจฟัง หูฟังนะ ปากขยับเออออห่อหมกไปด้วย แต่มือคือนั่งปั่นงาน เพราะต้องส่งตอนเย็น
ที่มาจากหนังสือ👇🏼👇🏼👇🏼
โฆษณา