ความดีของแต่ละคนไม่เท่ากัน คนนึงจะว่าตึงไปหรือหย่อนไป ตามแต่ประสบการณ์
แล้วมันก็มีความดีสากล ได้แก่ ความสะอาด, ความสุภาพ, ความมีระเบียบ,ตรงต่อเวลา ,จิตใจแน่วแน่ผ่องใส่ ผลรวมที่ได้ก็คือ ภาพลักษณ์ ที่แสดงออกมา
คนทรงไม่ดี ขาดความสะอาด , ความสุภาพ ก็ยากที่จะทำมาหากินแล้ว ขาดความเป็นระเบียบ , ไม่ตรงต่อเวลาก็จะให้ขัดใจคนอื่นบ่อยๆ ขาดข้อสุดท้าย ใครเจอก็เตรียมใส่เกียร์ 5 วิ่งหนีให้ไกล
  • 3
โฆษณา