ความคิดเห็นบนคำถาม

ความดีเป็นสิ่งเฉพาะหรือเป็นสิ่งสากล? ความดีที่เฉพาะจะเรียกว่า ความดีที่แท้จริง ได้หรือไม่? หากความดีเป็นสิ่งสากล ทำไมคนเราถึงรู้สึกมี "ดีของใครของมัน"?
21 ก.ค. 2023 เวลา 06:36 • ปรัชญา • 21 คำตอบ
คำตอบ (21)
 • สุดยอดคำตอบ
  คิดว่าความดีไม่ใช่สิ่งเฉพาะ และไม่ใช่สิ่งสากล
  แต่ความดีเป็นสิ่งสมมติ ไม่มีตัวตนอยู่จริง จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้น ต้องมีสิ่งนั้นเกิด ต้องมีสิ่งนี้เกิด จึงจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า”ความดี” เราจึงเห็น ดีเค้า ไม่ดีเรา ดีเรา ไม่ดีเค้า อยู่เส...
  • 10
 • ความดีของคนๆนึงเป็นสิ่งที่มีได้เฉพาะตน เราไม่สามารถตวงวัดความดีเป็นปริมาณได้ แค่บอกว่าดีมากหรือดีน้อยเท่านั้นหรืออาจเปรียบเทียบได้ว่าคนนี้ดีกว่าคนโน้น ความดีที่แท้ต้องดีมาจากภายในโดยต้องมีจิตที่เมตตาไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่น ความดีในแบบสากลคือสิ่งที่ทุกคนบนโลกเห็นเหมือนกันว่าเป็นสิ...
  • 1
 • ความดีไม่สากลครับ ความดีแต่ละศาสนาก็ไม่เหมือนกัน ฆ่าคนแล้วได้ขึ้นสวรรค์ก็มี
  2
  • 1
 • คุณหลงภาษาสมมติ มนุษย์เป็นผู้บัญญัติขึ้นมา แบบนี้คือดี แบบนี้ไม่ดี ที่ทะเลาะกันเพราะภาษาสมมติทั้งนั้น.
  2
  • 1
 • ถ้าให้ตอบจากมุมมองของคนที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา
  ส่วนตัวเราตีความว่า "ความดีเป็นสิ่งสากล" ค่ะ...
  • 2
 • ความดีมีทั้งสิ่งเฉพาะ หมายถึงความดีที่ยึดถือกันในสังคมใดสังคมหนึ่ง กับความดีที่ยอมรับกันในจิตใจมนุษย์ เมื่อเริ่มมีอารยธรรมเบื้องต้นแล้ว
  แม้แต่ในสังคมเดียวกัน ความดีเฉพาะในสังคมนั้น ก็ไม่ได้เป็นเอกภาพเดียวกัน อาจพูดได้ว่า ความดีบางอย่างมันเป็น "ค่านิยม" ที่คนกลุ่มหนึ่งถือว่าด... อ่านต่อ
  • 4
 • ความดีของแต่ละคนไม่เท่ากัน คนนึงจะว่าตึงไปหรือหย่อนไป ตามแต่ประสบการณ์
  แล้วมันก็มีความดีสากล ได้แก่ ความสะอาด, ความสุภาพ, ความมีระเบียบ,ตรงต่อเวลา ,จิตใจแน่วแน่ผ่องใส่ ผลรวมที่ได้ก็คือ ภาพลักษณ์ ที่แสดงออกมา...
  • 3
 • ชื่อว่าคนมันก็ปะปนกันไปหมด บัณฑิต กับโจร หากไม่มีคุณธรรมประจำใจ วิสัยพวกเขาก็คือคนเลว การซื่อตรงต่อหน้าที่ คือความดีสากลทั่วไปที่ทุกคนควรเป็น
  เป็นบัณฑิตย่อมมีความรู้ความสามารถ😇...
  • 4
 • ความดีที่เป็นสิ่งสากลเป็นเรื่อง win-win ทุกฝ่ายไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเช่น spirit รู้แพ้/รู้ชนะ ของที่ไม่ใช่ของเราก็อย่าไปเอามา อำนาจที่มาจากประชาชนก็อย่าไปฉ้อฉลกระชากมา การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้ด้อยโอกาส เมื่อรู้ไม่จริงก็หุบปาก หรือพูดแต่ความจริง นี่คือส่วนความดีที่ทำให้ สังคมเป็...
  • 3
 • ความดึอยู่ในธรรมชาติเหมือนอากาศใครเลือกหายใจอากาศ
  แบบไหนก็เลือกเอง
  • 2