cover

Just a Life

  • 0
  • 56
    โพสต์
  • 20
    ผู้ติดตาม
  • ไม่ว่าจะอ่านตำราหรือจำสิ่งต่าง ๆ ได้มากแค่ไหน หากมันไม่สำคัญสำหรับชีวิตแล้ว มันก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น . เพราะเราเชื่อว่า "ความจริง" เท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้
  • สร้างเพจเมื่อ 9 ก.ค. 2023