ถ้าพระเจ้าไม่สร้างมนุษย์ขึ้นมา สิ่งที่พระเจ้าสร้างไว้
ก็ไม่มีอะไรจริงทั้งนั้น และไม่มีจักรวาลยันเชื้อโรคด้วย
การมีอยู่จริงหรือไม่ของพระเจ้า จะไม่เป็นสาระใดๆ
ในความว่างเปล่า หรือ มากมายในสิ่ง
ที่พระองค์จะสร้างไว้ก็ตาม หาได้มีความหมายใดไม่
  • 3
โฆษณา