28 ก.ค. 2023 เวลา 10:23
คุณธรรมของผู้นำ (Integrity in Leadership)
ดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์ ประธานาธิบดีคนที่ 34 ของสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวไว้ว่า... อ่านต่อ
โฆษณา