30 ก.ค. 2023 เวลา 04:00 • การตลาด

พบกับอาจารย์ ผศ. ดร.ธนพล วีราสา ผู้ที่จะมาสอนเรื่อง พื้นฐานการเขียนแผนธุรกิจ

#NEOACADEMY #newbusiness #อาจารย์ธนพล

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา