31 ก.ค. 2023 เวลา 04:00 • การตลาด

พบกับอาจารย์ ศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร

ผู้ที่จะมาสอนเรื่อง การใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ของธุรกิจ
#NEOACADEMY #newbusiness #อาจารย์ศิริพงศ์

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา