30 ก.ค. 2023 เวลา 05:41 • ประวัติศาสตร์
แปลว่าขี้เถ้ากระดูกจากการเผาศพพระพุทธเจ้า มีจริง งมงายหรือไม่ อันนี้เรื่องความเชื่อของคน
โฆษณา