ความคิดเห็นบนคำถาม

พระบรมสารีริกธาตุ แปลว่าอะไร มีจริง หรือ งมงาย ?
30 ก.ค. 2023 เวลา 03:41 • ประวัติศาสตร์ • 5 คำตอบ
คำตอบ (5)
 • คำแปลไม่ทราบ ความจริงคือ สิ่งมีชีวิตเมื่อดับลงต้องเหลือเศษซากวัตถุ มิได้จางหายไปในอากาศ
  ส่วนเรื่องการเผาไหม้คือกระบวนการหนึ่งสามารถอธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์
  ดังนั้นสิ่งที่หลงเหลือจากร่างกายที่เผาไหม้นั้นมีอยู่ เพียงแต่ว่า วันเว...
 • ตอนเผา พระพุทธเจ้า มีจริงตามประวัติศาสตร์ ครับ
  มีการแย่งชิงกัน จริงๆ
  ถือเป็น ของมีค่ามาก สมัยโน้น เก็บรักษาไว้ ลำดับสำคัญที่สุด กับประเทศที่นับถือศาสนาพุทธศาสนา...
 • ถ้าตอบว่าไม่จำเป็นต้องสนใจว่าจริงหรือไม่บางคนจะคิดว่า งั้นไม่จริงสิถึงไม่กล้ายืนยัน
  แต่ถ้าตอบว่าจริงหรือไม่จริงก็เป็นการปรามาสพระรัตนตรัยมีกรรมหนักถึงลงอเวจี...
 • ขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า....
  1. เราเชื่อว่า เจ้าของกระทู้น่าจะพอทราบว่า พระบรมสารีริกธาตุคืออะไร และอันที่จริงก็สามารถสืบค้นได้ทั้งเว็บเพจของไทยและต่างประเทศ ถึงเรื่องราวที่มาและประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ทราบว่า พระบรมสารีริกธาตุก็คือ พระอั...
 • แปลว่าขี้เถ้ากระดูกจากการเผาศพพระพุทธเจ้า มีจริง งมงายหรือไม่ อันนี้เรื่องความเชื่อของคน