31 ก.ค. 2023 เวลา 22:30 • ประวัติศาสตร์
คำแปลไม่ทราบ ความจริงคือ สิ่งมีชีวิตเมื่อดับลงต้องเหลือเศษซากวัตถุ มิได้จางหายไปในอากาศ
ส่วนเรื่องการเผาไหม้คือกระบวนการหนึ่งสามารถอธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์
ดังนั้นสิ่งที่หลงเหลือจากร่างกายที่เผาไหม้นั้นมีอยู่ เพียงแต่ว่า วันเวลาผ่านมาอันยาวนาน ผู้ใดกันเล่าจะยืนยันได้ว่า ใช่กระดูกของ องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ?
โฆษณา