30 ก.ค. 2023 เวลา 06:13 • ประวัติศาสตร์
ขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า....
1. เราเชื่อว่า เจ้าของกระทู้น่าจะพอทราบว่า พระบรมสารีริกธาตุคืออะไร และอันที่จริงก็สามารถสืบค้นได้ทั้งเว็บเพจของไทยและต่างประเทศ ถึงเรื่องราวที่มาและประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ทราบว่า พระบรมสารีริกธาตุก็คือ พระอัฐิ (Relics) ของพระพุทธเจ้า
2. มีอยู่จริงหรืองมงายไม่มีใครยืนยันได้ค่ะ เพราะผู้ที่จะสามารถเป็นประจักษ์พยานบุคคลตาเปล่า น่าจะล้มหายตายจากไปมากกว่า 3,000 ปีแล้ว แต่กลุ่มบุคคลที่จะเป็นพยานได้ด้วยหลักการทางวิชาการ ก็คือกลุ่ม archeologists หรือนักโบราณคดี ซึ่งพบว่าพระอัฐิ กระจายอยู่ทั้งในอินเดีย บังคลาเทศ จีน อัฟกานิสถาน เนปาล พม่า ปากีสถาน ฯลฯ
1
3. ห้องพระที่บ้านเราใหญ่มาก และก็มีพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานมาเช่นกัน ซึ่งเราก็ไม่เคยไปติดใจสงสัยว่าจริงเท็จอย่างไร เราปฏิบัติบูชาไปด้วยจิตที่เคารพในพระธรรมคำสั่งสอนเป็นสำคัญค่ะ และก็คงไม่ต่างจากเวลาเรากระทำปฏิบัติบูชาต่อหน้าพระพุทธรูปค่ะ
1
โฆษณา