30 ก.ค. 2023 เวลา 07:41 • ประวัติศาสตร์
ตอนเผา พระพุทธเจ้า มีจริงตามประวัติศาสตร์ ครับ
มีการแย่งชิงกัน จริงๆ
ถือเป็น ของมีค่ามาก สมัยโน้น เก็บรักษาไว้ ลำดับสำคัญที่สุด กับประเทศที่นับถือศาสนาพุทธศาสนา
นึกถึง คนในครอบครัว ก็ได้ครับ
การเก็บ อัฐิ บรรพบุรุษ ก็มีจริง
สมัยนั้น ก็ไม่ต่างกัน
แต่ใน ปัจจุบัน มีการปรุงแต่ง ผสมเรื่องตาม ค่านิยม ตามยุคสมัย ตามความเชื่อ
มันก็จะ มั่วบ้าง จริงบ้าง
จน พุทธศาสนา ผิดเพี้ยนกันไป ตามที่คนปัจจุบัน เข้าใจกันไป ตามความเชื่อ ที่อย่าเชื่อ
โฆษณา