วัดโบสถ์ หรือ วัดอุโปสถาราม

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสะแกกรัง ถูกสร้างขึ้นในปลายสมัยกรุงธนบุรีต่อรัตนโกสินทร์ตอนต้น(พ.ศ.2324)
เดิมชื่อ "วัดโบสถ์มโนรมย์" ชาวบ้านเรียกกันว่า "วัดโบสถ์" เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่สำคัญมากวัดหนึ่งของจังหวัดอุทัยธานี
วัดอุโปสถาราม
มณฑป ทรงแปดเหลี่ยม
เมื่อมองจากฝั่งตัวอำเภอเมืองจะเห็นมณฑป ทรงแปดเหลี่ยมที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมน้ำ เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะแบบไทย-ตะวันตกที่มีความสวยงามมาก ใกล้กันมีมหาสถูปสามยุคสามสมัย เคียงคู่อยู่กับพระอุโบสถและวิหารสำคัญ ภายในที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากกรมศิลปากร
มณฑป ทรงแปดเหลี่ยม
บริเวณท่าน้ำหน้าวัดมีแพโบสถ์น้ำ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแพรับเสด็จรัชกาลที่ 5 เมื่อเสด็จมาเยี่ยมเยือนหัวเมืองฝ่ายเหนือและเสด็จประพาสต้น ต่อมาแพหลังนี้ได้ใช้เป็นศาสนสถานลอยน้ำสำหรับงานพิธีต่างๆ ของชาวแพ เช่น งานโกนจุก งานบวชนาค งานแต่งงาน เป็นต้น
วิหารจตุรมุข
ภายในบริเวณวัดมีชาวบ้านมาขายของอีกด้วยค่ะ
🎯 : ตำบล สะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000
⏰️ : เปิดทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.
-----------------------😍
🤗ขอให้ทุกคนมีความสุข สนุกกับการใช้ชีวิต
ในแบบฉบับของตัวเองนะคะ🚘🧳🏖🌄
❣️ช่องทางการติดตามเพจ❣️
#เที่ยวได้กินกินได้เที่ยว 
#เที่ยวอุทัยธานี #เที่ยวอุทัย
#ที่เที่ยวอุทัยธานี #ที่เที่ยวอุทัย
#อุทัยธานี #วัดอุโปสถาราม #วัดโบสถ์
#วัดโบสถ์มโนรมย์ #มณฑปแปดเหลี่ยม
#วัดสวยอุทัยธานี #วัดอุทัยธานี
โฆษณา