ความคิดเห็นบนชุมชน
วัด
  • 267
    โพสต์
  • 1
    คำถาม
  • 46
    สมาชิก
วัด (Wat) วัด, อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียกศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน