Energy เป็นพลังที่มาจากสมอง
ส่งผ่านความคิดและสั่งการกำกับให้ร่างกาย ขับเคลื่อน
พลังงานออกไปเป็นการกระทำตามสมองหรือจิตใต้สำนึกสั่ง ทั้งสองต่างให้เกียรติกันเสมอไม่แย้งกันบังคับบัญชาล้วงลูก
สมองดีจิตใต้สำนึกดีหรือไม่ดี การกระทำออกมาทำโน่นทำนี่ได้เหมือนกัน ดีอย่างมีคุณภาพหรือเลวชั่วแบบมีคุณภาพเลวร้ายสุุดๆ ต้องกำกับดีๆ
คนรับใช้"ร่างกาย"นี่แหละสำคัญอยาก อยากทำอะไร
มันปาวยมันอ่อนแอมันไร้สมรรถนะ มันอ่อนด้อยขี้เกียจก็ไม่มีทางขับเคลื่อนการกระทำอะไรได้มีประสิทธิภาพ
"ไปพร้อมๆกันครับ สมองและร่างกายที่มีEnergy"
โฆษณา