มีคำกล่าวว่า..
จะไขว่คว้าหามา ต้องใช้แรงกาย
จะปล่อยวาง ต้องใช้แรงใจ
ปล่อยวาง คือการออกแรงดึงให้จิตเราอยู่กับตัวเรา ไม่เที่ยวเตลิดไปคิดนั่นคิดนี่ ไม่ปรุงแต่ง ต้องฝึกบ่อยๆไม่มีวิธีเบ็ดเสร็จ ไม่มีทางลัด ถึงรู้วิธีแต่ไม่หมั่นปฏับัติก็ไม่เกิดผล
เรื่องที่มนุษย์ปล่อยวางไม่ได้ มีแค่ 2 เรื่องคือ เรื่องที่ผ่านไปแล้ว & เรื่องที่ยังไม่เกิด แค่ไม่เอาจิตไปผูกกับสองเรื่องนี้ ก็เรียกว่าปล่อยวางแล้วค่ะ
  • 3
โฆษณา