ปล่อย วาง ก็มีความหมายชัดเจนตามตัวนั่นแหละ
มีปล่อยวางที่เห็นได้ง่ายก็ทางกาย แบบยกของหนัก
ไม่อยากทนถือต่อ ก็ปล่อยมือ แล้ววางลงไป..
ปล่อยวาง ทางจิตใจ ทางความคิด ก็เหมือนกันเลย
เปรียบของหนัก เหมือนความคิดฟุ้งๆในหัว
ไม่อยากทนทุกข์ต่อไป ก็ปล่อยมันไป ก็จบเท่านั้นเลย
ถ้าถามว่าทำไงจะทำเป็น...
วิธีการนั้น มันยากจริงๆ หรือแค่เราไม่ยอมปล่อย ?
โฆษณา