1 ส.ค. 2023 เวลา 04:20 • ความคิดเห็น
สำหรับผม
การปล่อยวาง = การทำใจ
สิ่งที่ควบคุมได้ ทำให้เต็มที่ (ตนเอง)
สิ่งที่ควมคุมไม่ได้ ทำใจยอมรับกับมัน (คนอื่น สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ)
โฆษณา