การปล่อยวางคนส่วนมากคิดว่าง่ายไม่ยากอะไร ถ้าจะปล่อยวางตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้ปฎิบัติยากมากๆ เพราะคนเกือบทั้งหมดไปปล่อยวางที่สมองคือคิดว่าตนเองปล่อยวางแล้วเช่นไม่ไปเกี่ยวข้องแล้วฯการปล่อยวางแบบนี้เหมือนกับการเอาก้อนหินวางทับหญ้า ทำให้คิดว่าปล่อยวางได้แล้ว เมื่อยกก้อนหินออก หญ้าก็จะขึ้นมาใหม่ การปล่อยวางที่แท้จริงต้องปล่อยวางที่ใจ โดยใช้กฎไตรลักขณ์ การพิจารณาทุกข์ การพิจารณาอสุภกรรมฐานฯ เมื่อปล่อยวางได้แล้วจิตจะมีอาการ เบา โล่ง ว่าง สว่าง สบาย หน้าจะสดใส ใครที่ทำได้ก็จะรู้ได้เฉพาะตน
โฆษณา