สมัยก่อนบ้านเมืองเราถูกแทรกซึมจากการเมืองจนถูกเรียกว่ารัฐตำรวจเขามาเพื่อทำงานให้นาย
ดูได้เวลาไปแจ้งความหรือเดือดร้อน
เรื่องอะไรเขาจะไม่รับแจ้งความ
จนกว่าจะมีระเบิดพลุคนตาย
จนเป็นข่าวดังเวลาทำงานจะทำอะไรก็ไม่สะดวกเพราะคนของเขาไม่ทำงานหรือเพราะทำไม่เป็น
คนไทยได้แต่ปล่อยวางเพราะ
ถ้ารื้อก็คิดถึงคนทำงานที่ต้อง
ตกงาน คนทำงานไม่มี ครอบครัวของคนพวกนั้นอีกเพราะฉะนั้น
ถ้าหลักฐานโผล่จึงจะล้างได้ทีละคน กลุ่มนึง การเลือกคนดีๆที่ไม่ใช่แค่
ผลประโยชน์จึงสำคัญเวลาเขาเข้ามาทำอะไรไว้ผลกระทบระยะยาว
และคนที่เลือกเขาก็ต้องรับกรรม
ในสิ่งที่ตัวเองเลือกไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ควรไปดูว่าทำไมตำรวจจึงไม่
ทำอะไรเมื่อคนมูโนะไปแจ้งความ
  • 1
โฆษณา